KASUTUSTINGIMUSED JA PRIVAATSUSPOLIITIKA

Tere tulemast lehele www.werknow.eu Käesolevad kasutajatingimused koostoimes meie Privaatsustingimustega reguleerivad meie Platvormi, teenuste ja meie Platvormilt kättesaadava sisu ja teenuste igasugust kasutamist (üheskoos Werki Teenus või Teenused).

OÜ Werk IT on Eesti äriühing (edaspidi „Werk“), reg. koodiga 16041366, mis haldab ehitussektoris igapäevaseks värbamiseks mõeldud Platvormi, st ehitustööliste profiilide loomiseks, tehtud tööde ja referentside haldamiseks, tööpakkumiste tegemiseks ja pakkumiste vastuvõtmiseks, lepingute sõlmimiseks, tehtud tööde aktsepteerimiseks ja teiste Platvormi abil kättesaadavate teenuste kasutamiseks.

Klikkides registreerimise lehel kastis “Nõustun Kasutajatingimuste ja Privaatsustingimustega”, nõustud olema seotud käesolevate Tingimustega ja kinnitad, et oled Tingimused allpool läbi lugenud.

Me teame, et kasutajatingimused on pikk ja igav lugemine ning seega anname siin lühida ülevaate sellest, mis meie arvates Sind kõige enam huvitab:

Werki Teenust ja Platvormi pakutakse Sulle tingimusel, et nõustud ilma muudatusteta (v.a Eritingimused) kõigi käesolevate Tingimustega siin ja meie Veebilehel, kõigi teiste poliitikatega (sh meie Privaatsustingimustega https://www.werknow.eu/termsofuse /) ja informatsiooniga Tasu osas, olenemata sellest, kas pakkumine on tehtud personaalselt või on Tasu info meie Veebilehel; ja kõigi tulevaste muudatustega, mida võidakse aeg-ajalt avaldada Platvormil või teha kättesaadavaks Sulle läbi Werki Teenuse (üheskoos Tingimused). Sinu nõusolekuga moodustavad need Tingimused juriidiliselt siduva Lepingu Sinu ja Werki vahel. Kui Sa sõlmid käesoleva Lepingu äriühingu esindajana, Sinu tööandja nimel või ettevõtte nimel mille heaks Sa teenust osutad, siis Sa kinnitad et Sul on kõik õigused seda äriühingut lepinguliselt kohustustega siduda.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Tingimused reguleerivad veebikeskkonna www.werknow.eu ( Veebikeskkond) kasutamist. Veebikeskkonna moodustavad mistahes dokumendid (sh pildid, videod jne), mis on kättesaadavad domeenilt werknow.eu või selle alamdomeenide kaudu, ning Veebikeskkonna kasutamiseks vajalikud andmebaasid.

1.2. Kasutustingimused on kättesaadavad Veebikeskkonnas aadressil https://www.werknow.eu/termsofuse

1.3. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on Werk IT OÜ (registrikood: 16041366; asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 56, 10115; e-post: info@werknow.eu; edaspidi: Werk).

2. Werki Teenus

2.1. Werki Teenus ühendab iseseisvaid tööotsijaid, kes on huvitatud töödest ehitussektoris (edaspidi „Töö“), ja ettevõtteid, kes otsivad oskuslikke ehitustöölisi. Ehitustööline, kes on loonud konto ja registreerinud Werki Teenuse kasutajaks käesolevate Tingimuste alusel on edaspidi nimetatud „Kasutaja“. Ettevõte, mis postitab töökuulutuse Platvormile on edaspidi nimetatud kui „ Ehitusettevõtja“.

2.2. Werk võib vahendada ja/või lihtsustada Kasutaja ja Ehitusettevõtja omavahelist suhtlust, kuid Werk ei kohusta Kasutajaid Töid vastu võtma ega Töid tegema. Werk ei garanteeri töökirjelduste õigsust ega täpsust ega muu info õigsust, mis on antud Ehitusettevõtja poolt. Werk ei vastuta Teenuse käigus Kasutajate poolt antud info täpsuse ega usaldusväärsuse eest. Kasutajad kinnitavad iseseisvalt, milliste Tööde tegemiseks nad on kvalifitseeritud ja Tööde mahu kinnitavad Kasutajad otse Ehitusettevõtjaga. Kasutajad on ainuisikuliselt vastutavad selle eest, milliseid Töid nad otsustavad vastu võtta, kui tihti nad Töid vastu võtavad, milline on kuluv aeg vastu võetud Töö tegemiseks ja mis on tasu vastu võetud Töö eest.

2.3. Werk ei juhenda, teosta järelevalvet ega jälgi kuidas Kasutaja Tööd või üksikuid projekte Töö ajal teostab. Werk ei sekku Kasutaja ja Ehitusettevõtja omavahelisse suhtlusesse, k.a Platvormi suhtlusaknas. Werk ei vastuta Kasutajate ja/või Ehitusettevõtjate tegude eest. Ehitusettevõtjal soovitatakse enne Töö alustamist kinnitada Kasutajaga üle, kas viimane on pädev Tööd teostama. Werk ei vastuta Kasutajate ega Ehitusettevõtjate kinnituste ega tegude eest. Werk ei kindlusta Ehitusettevõtjaid ega Kasutajaid võimalike kahjude või tekkinud vastutuse eest, mis võib tuleneda Werki Teenuse kasutamisest.

3. Teenuse kasutamine

3.1. Werki Teenuste kasutamine eeldab käesolevate Tingimustega nõustumist. Lepingu sõlmimiseks peate olema vähemalt 18-aastane või omama kehtivat luba oma seaduslikult esindajalt või eeskostjalt. Juriidilise isiku puhul peab ettevõte olema nõuetekohaselt registreeritud ja omama täielikku õigusvõimet.

3.2. Kui Sa kasutad Werki, et leida Töid, siis kinnitad, et kandideerid ainult Töödele, mille teostamiseks oled kvalifitseeritud ja võimeline ja teostad neid Töid personaalselt. Lisaks nõustud, et Werk võib aeg-ajalt kehtestada nõudeid Tööde sobivusele, nagu informatsioon ja dokumentatsioon Sinu isiku ja kvalifikatsioonide tuvastamiseks.

3.3. Werki Teenuste kasutamiseks pead looma konto. Teatud Teenuse funktsioonide kasutamiseks pead andma ka oma kehtiva telefoninumbri. On oluline, et edastaksid meile täpset, täielikku ja ajakohast informatsiooni ja hoiad seda informatsiooni ajakohasena. Kui Sa seda ei tee, siis võime Sinu konto külmutada või kustutada. Oma konto kaitsmiseks pead hoidma konto üksikasjad ja parooli salajasena ning Werki koheselt teavitama igast lubamatust kontole sisenemisest.

3.4. Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest oma kontol sõltumata, kas selline tegevus oli Kasutaja poolt lubatud.

4. Tagasiside ja Reiting

4.1. Tagasiside. Me hindame igasugust tagasiside, kommentaare, ideid, ettepanekuid ja soovitusi Werki Teenuse parendamiseks (edaspidi „Tagasiside“). Kui Sa otsustad jätta tagasiside Werkile, siis nõustud, et Werkil on tasuta, ülemaailmne ja tagasivõtmatu litsents ja õigus kasutada ja jagada Tagasiside ilma ühegi piiranguta või kompensatsioonita Sulle või ühelegi kolmandale osapoolele.

4.2. Reitingud. Teatud aja jooksul Töö lõpetamisest võivad Ehitusettevõtjad jätta Kasutajale avaliku tagasiside ja reitingu Kasutaja Töö teostamise kohta ning Kasutajad võivad jätta avaliku tagasiside Ehitusettevõtjale seoses temalt võetud Tööga (edaspidi „Reiting“). Reitingud peegeldavad individuaalsete Kasutajate ja Ehitusettevõtjate arvamusi ja ei peegelda Werki arvamust. Werk ei tõenda Reitingute tõesust. Ehitusettevõtjad ja Kasutajad nõustuvad, et Reitingud peavad olema tõesed ega või sisaldada solvavat või alavääristavat keelekasutust ja peavad vastavat käesolevatele Tingimustele. Kasutajatel ja Ehitusettevõtjatel on keelatud manipuleerida Reitingute süsteemi ühelgi viisil. Reitingud võivad olla osa Kasutaja või Ehitusettevõtja avalikust profiilist ja võivad olla nähtaval ka teistes Platvormi osades.

5. Kohustused Werki Teenuseid kasutades

5.1. Lisaks muudele kohustustele käesolevates Tingimustes, nõustuvad Kasutaja ja Ehitusettevõtja alljärgnevaga:

5.1.1. Werk ei anna endapoolset tunnustust või heakskiitu ühegi Ehitusettevõtja kohta. Werk ei anna kinnitusi Töökirjelduste kohta ega garanteeri ühegi Töökirjelduse tõesust või täpsust. Werk ei kinnita ühegi Ehitusettevõtja poolt esitatud informatsiooni ega Platvormile üles pandud sisu tõesust ega õigsust. Kasutajad on ainuisikuliselt vastutavad hindamaks, kas võtta vastu Töid. Kasutaja saab aru ja nõustub, et Werk ei garanteeri ega luba, et Kasutaja saab Tööpakkumise või teda kaalutakse Tööpakkumise esitamisel.

5.1.2. Leping Ehitusettevõtjaga. Kui Ehitusettevõtja tellib Kasutaja teenuse või võtab temalt vastu Töö, siis töösuhe või töösuhtega sarnane õigussuhe tekib ainult Ehitusettevõtja ja Kasutaja vahel. Werk ei osale üheski töösuhte loomise tegevuses ja Werk ei kohusta Kasuajat ühtegi Tööd teostama ja Werkil pole kohustust Kasutajale midagi kompenseerida. Kasutaja on teadlik, et iga Ehitusettevõtja võib temalt küsida nõusolekut lisanõuetega, et Ehitusettevõtja saaks temalt Teenust tellida. Kasutaja on ainuisikuliselt vastutav sellistele nõuetele vastamises. Kasutaja kinnitab, et igasuguse õiguskaitsevahendi kasutamisega ükskõik millise Ehitusettevõtja vastu, Kasutaja loobub nõudest Werki ja tema juhatuse vastu.

5.1.3. Load ja sertifikaadid. Kasutaja nõustub igal ajal omama vajalikke lubasid ja sertifikaate teenuse pakkumiseks ükskõik, millises jurisdiktsioonis. Kasutajal ja/või Ehitusettevõtjal peab olema kindlustus, kui see on nõutud ja Ehitusettevõtja nõustub alluma kõikidele seadustele, mis puudutavad Kasutaja kompenseerimist. Ehitusettevõtja peab esitama Werkile tõendid oma vastavusest käesolevale punktile 5.1.3. kui Werk seda nõuab.

5.1.4. Seadustega kooskõla. Kasutajad ja Ehitusettevõtjad kinnitavad, et nad tegutsevad igal ajal vastavuses neile kohalduvate kõikide seadustega, määrustega, regulatsioonidega.

5.1.5. Platvormist möödaminemine. Kasutaja teadvustab, et Werki ja Ehitusettevõtjate vaheliste kokkulepete järgi Ehitusettevõtjad, kes postitavad tööpakkumise Platvormile nõustuvad mitte võtma Kasutajatega ühendust teisiti kui läbi Platvormi.

5.1.6. Soovitused. Kasutaja võib osaleda Werki programmis, mille alusel Kasutaja soovitab sõpra või potentsiaalselt Ehitusettevõtjat liituma Werkiga. Soositust tehes nõustub Kasutaja selgesõnaliselt, et tal on kõik õigused saata kutse oma kontaktile.

6. Tasu

6.1. Konto loomine Platvormile on tasuta. Werk võib küsida tasu teatud funktsionaalsuste kasutamise eest Platvormil ja sellisel juhul teavitatakse eelnevalt Kasutajat või Ehitusettevõtjat kohalduvatest tasudest.

6.2. Juhul kui Ehitusettevõtja aktsepteerib Kasutaja teenuse osutajana, siis võtab Werk teenustasu fikseeritud summana või protsendina Töö maksumusest sõltuvalt kuidas on Ehitusettevõtja ja Werki vahel kokku lepitud (edaspidi „Platvormi Tasu“).

6.3. Ehitusettevõtja, kes soovib võtta ühendust Kasutajatega Werki Platvormil, peab andma Werkile õige informatsiooni arveldamise kohta ja uuendama seda informatsiooni kui see on vajalik.

7. Werk haldab online turuplatsi

7.1. Online turuplats. Werk haldab online turuplatsi, mis võimaldab Ehitusettevõtjatel postitada töökuulutusi ja lihtsustab Ehitusettevõtjate ja Kasutajate vahelist ühenduse võtmist. Werk ei teosta ise Töid ega hoia palgal töötajaid ega kasuta teenusepakkujaid, kes teostaks Töid. Kasutajad on iseseisvad teenuse pakkujad, kes kasutavad Platvormi oma teenuste pakkumiseks ja Tööde teostamiseks Ehitusettevõtjatele. Werk ei ole osaline üheski teenuse lepingus Kasutajate ja Ehitusettevõtjate vahel. Werk ei vastuta Kasutaja Töö teostamise viisi, kvaliteedi, iseloomu, asukoha või mahu eest. Werkil ei ole kontrolli ega mingit seotust Kasutaja Töö teostamise viisi, kvaliteedi või aja osas. Werk ei kontrolli ega juhenda Kasutaja Töö teostamist ega määra Kasutaja Töö asukohta ega töötunde. Kasutajad pakuvad teenuseid oma nime alt või endaga seotud äriühingu nime alt, ja mitte Werki alt. Kasutajad toovad ise varustuse, tööriistad ja muu materjali oma Töö teostamiseks. Werk ei määra Kasutaja töötunde ega töötingimusi. Kasutajad on vabad ise aktsepteerima või ära ütlema Tööpakkumistest või ükskõik millise Tööga seotud projektist või pakkumisest. Kasutajaid ei karistata Ehitusettevõtja pakkumisest äraütlemise eest. Kui Kasutaja aktsepteerib Ehitusettevõtja pakkumise Werki Platvormi kaudu, siis oodatakse temalt oma lepinguliste kohustuste täitmist.

7.2. Kasutajate äritegevusele ei ole piiranguid. Kasutajad on vabad korraldama oma äritegevust, võtma projekte või osutama teenust kolmandatele isikutele ilma Werki poolsete piiranguteta. Werk on teadlik, et Kasutajad võivad teenida tulu väljaspool Werki ja eeldab, et Kasutajad seda ka teevad.

7.3. Werk ei loo agendisuhet. Werki Platvorm ja Teenused ei ole värbamisagendi teenused ja Werk ei ole ühegi Kasutaja tööandja. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et ta on vastutav omaenda äriliste otsuste eest astudes lepingulisse suhtesse ükskõik millise Ehitusettevõtjaga ja sõltuvalt kuidas ta oma ärilisi otsuseid teeb, on võimalus teenida tulu või jääda kahjumisse ja see on Kasutaja enda risk.

8. Ehitusettevõtjate ja Kasutajate vaheline interaktsioon

8.1. Werk ei vastuta Ehitusettevõtjate valikute, kommunikatsiooni või õigussuhte eest Kasutajatega. Ehitusettevõtja ainuotsus on, kas palgata Kasutaja või tellida temalt teenus. Werk ei võta vastutust ühegi Kasutaja või Ehitusettevõtja andmete täpsuse üle, sealhulgas Ehitusettevõtja või Kasutaja isikuandmete või informatsiooni eest, mis on avaldatud Töökuulutuses või projekti sisus.

8.2. Werk võib aidata Kasutajaid ja Ehitusettevõtjaid info osas, mida nad avaldavad, kuid igaüks on eraldi vastutav informatsiooni eest mida nad Platvormil avaldavad. Ehitusettevõtja ja Kasutaja teadvustavad et ühelgi Ehitusettevõtjal ei ole kohustust pakkuda või anda tööd ühelegi Kasutajale ja ühelgi Kasutajal ei ole kohustust võtta vastu tööd Ehitusettevõtjatelt. Kogu interaktsioon Kasutaja ja Ehitusettevõtja vahel on nende endi risk. Kui Kasutaja või Ehitusettevõtja rikub kokkulepitud teenuse täitmist, siis vastutab selle eest rikkuv pool ja mitte Werk. Suheldes teiste Kasutajatega või Ehitusettevõtjatega Platvormil peaks igaüks kasutama ettevaatlikkust ja tervet mõistust, et kaitsta oma vara ja intellektuaalset omandit.

9. Vastavus seadustega

9.1. Kasutaja klassifikatsioon. Kui Ehitusettevõtja pakub Tööd Kasutajale läbi Platvormi, siis on Ehitusettevõtja vastutav määramaks, milline õigussuhe kehtib Kasutaja ja Ehitusettevõtja vahel ja millised seadused kohalduvad nendevahelisele suhtele, sh kas Kasutaja on töötaja, teenusepakkuja või muu või kas Kasutajal on lubatud kehtivate seaduste ja regulatsioonide alusel Ehitusettevõtja heaks Tööd teostada. Werk ei võta Kasutajaid tööle ja ei ole vastutav nende kompensatsiooni või Kasutajatega seotud maksukohustuste eest.

9.2. Ühist tööandjat Platvormil ei teki. Ehitusettevõtja kinnitab, et mitte ühelgi juhul ei teki Platvormi kasutades ühist töösuhet Werki ja Ehitusettevõtja vahel. Kui Ehitusettevõtja võtab Kasutaja tööle, siis on ta üksinda Kasutaja tööandja ja vastutab üksinda Kasutaja töölevõtmise, töösuhte lõpetamise, järelevalve, töötaja graafiku, töötingimuste ja töötasu eest. Ehitusettevõtja kinnitab, et Ehitusettevõtja ja mitte Werk, on vastutav Kasutaja tasu eest, kes on seotud Tööpakkumisega.

10. Telefonikõned ja nõusolek kontakteerumiseks

10.1. Ehitusettevõtja ja Kasutaja annavad nõusoleku telefonikõnede ja automaatsete sõnumite (SMS) saamiseks Werkilt. Vabatahtlikult oma telefoninumbrit andes nõustud, et Werk või meie teenusepakkujad võivad Sulle helistada Töökuulutuste, turunduse, pakkumiste, konto registreerimise, tulevaste Tööde, Tööga seotud meeldetuletuste, lõpetatud Tööde, Werki Teenuse pakkumiseks, Werki Platvormi parenduste või uuenduste osas.

10.2. Ehitusettevõtja ja Kasutaja annavad Werkile nõusoleku kontakteeruda Sinuga e-posti teel e-posti aadressil, mille oled Werkile vabatahtlikult andnud või, mille Werk on saanud teistel seaduslikel alustel. Oled teadlik, et Sul ei ole kohustust saada Werkilt turunduse eesmärgil kõnesid või sõnumeid eeltingimusena Werki Teenuste kasutamiseks.

10.3. Loobumise võimalus. Sinu nõusolek saada Werkilt kõnesid või sõnumeid on täiesti vabatahtlik ja Sa võid igal ajal loobuda neist. Sõnumitest, kõnedest ja e-kirjadest loobumiseks saada sõnumi vastusena „Ei soovi saada teilt sõnumeid!“ või saada e-kiri aadressile info@werknow.eu ja anna meile teada, et soovid loobuda sõnumite ja kõnede saamisest.

10.4. Tasud. Werkilt kõnede või sõnumite saamisel ei kohaldu tasusid Werkilt ega meie teenusepakkujatelt. Tasu kõne või sõnumi vastuvõtmise eest võib aga olla ettenähtud Sinu telefonioperaatori lepingus ja sellisel juhul kohaldub Sinu lepingujärge hinnakiri.